NRB

    Information

    NRB werd in 1987 opgericht als een gedeelde IT- diensten- en datacenter van Ethias, een van de belangrijkste Belgische verzekeraars, en enkele nutsbedrijven. Doorheen de jaren groeide het bedrijf – mede door een aantal strategische acquisities – uit tot een van de belangrijkste Belgische spelers in de IT-dienstverlening in België. NRB biedt alle elementen van een totale ICT-oplossing en staat in voor de volledige levenscyclus ervan. NRB draagt niet alleen zorg voor de ICT-infrastructuur van zijn klanten, hetzij ter plaatse of in de eigen geografisch-redundante datacenters. NRB ontwerpt ook de architectuur en ontwikkelt, beheert en onderhoudt de toepassingen (mainframe of open systemen). Die laatste worden hetzij ontwikkeld op maat, hetzij opgeleverd op basis van de configuratie en customisatie van onder meer ERP- (SAP), ECM -(Entreprise Content Management) of BI (Business Intelligence)-toepassingen. Vanuit zijn 25 jaar ervaring stelt NRB bovendien sectorspecifieke informaticaoplossingen en -diensten voor aan de financiële sector, overheidsdiensten, nutsbedrijven en industrie.
    http://www.nrb.be+3222865711 Aarlenstraat 53, B-1040 Brussel Categories